Hướng dẫn đăng ký tài khoản

Sau đây là Hướng dẫn đăng ký:

Tên tài khoản:
- Để đăng ký thành viên các bạn phải chọn một tên tài khoản (biệt danh), dài từ 3 đến 15 ký tự, và ký tự đầu tiên của tên tài khoản phải là ký tự chữ (không được dùng ký tự đặc biệt hoặc số). Những ký tự khác trong tên tài khoản, bạn có thể dùng ký tự số, ký tự chữ, và không được dùng ký tự đặc biệt, ký tự tiếng việt, dấu gạch ngang hoặc gạch dưới.

Ví dụ:

nhatnam (hợp lệ)

nhatnam1 (hợp lệ)

1nhatnam (không hợp lệ, vì bắt đầu bằng số)

nhậtnam (không hợp lệ, chứa ký tự đặc biệt )

nhat_nam (không hợp lệ)

nhat-nam (không hợ lệ, ký tự gạch ngang không hợp lệ vì có thể gây nhầm lẫn với nhat_nam)

_nhatnam (không hợp lệ, bắt đấu bằng dấu gạch ngang, không phải ký tự số hay chữ)

nhatnam_ (không hợp lệ, kết thúc bằng dấu gạch ngang, không phải ký tự số hay chữ)

Email:
-Bạn nên dùng địa email thật của bạn, vì nếu sau này bạn quên mật khẩu thì hệ thống sẻ gửi mật khẩu mới đến bạn qua email, và bạn có thể phục hồi mật khẩu được.
Địa chỉ email phải luôn có ký tự @ trong đó. Ví dụ: [email protected]

Mật kẩu:
-Mật khẩu fải là ký tự chữ và số và phải ít nhất 6 ký tự, và chữ hoa và thường khác nhau
Ví dụ: MatKHBiMAT99

Lưu ý: Không được dùng ký tự chữ tiếng việt có dấu cho "tên đăng nhập" và "mật khẩu", nên tắt chế độ tiếng Việt khi đăng ký tài khoản.

Đăng ký tài khoản: https://www.nhadat.biz/register